Programarea online este in curs de testare!

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

HOTARARE

privind: aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Structura organizatorica a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria (vizualizare aici)

Organigrama Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria : conf anexa1