TARIFE SERVICII MEDICALE

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: 

-COPLĂŢII, ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/SPITALIZARE CONTINUĂ;

-CONTRAVALORII SERVICIILOR HOTELIERE (CAZARE ŞI MASĂ) CU UN GRAD RIDICAT DE CONFORT, PESTE CONFORTUL STANDARD, ACORDATE LA CEREREA ASIGURAŢILOR.

 

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ A ASIGURAŢILOR PENTRU ACESTE SERVICII ESTE DE MAXIM 300 LEI/ZI.

(vezi adresa) Catre CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TELEORMAN

 (vezi anunt) PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...

 (vezi spz11) Lista afectiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi - PACHET DE BAZA_FSZ_B1

 (vezi spz22) Lista cazurilor rezolvate cu procedura chirurgicala - in spitalizare de zi - PACHET DE BAZA_FSZ_B2

 (vezi spz33) Lista serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi decontate asiguratilor prin tarif pe serviciu medical/vizita (zi) - PACHET DE BAZA_FSZ_B3

 (vezi spc44) PACHETUL DE BAZA - FOCG: DRG + CRONICI

 (vezi sppm55) PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE SPITALICESTI _FOCG + FSZ

PACHETUL DE SERVICII SPITALIZARE DE ZI CU TARIFELE CORESPUNZATOARE PENTRU ANUL 2019 (vizualizare aici)

TARIFE ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CONFORM HG696/2021 (vizualizare aici)

TARIFE MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ (vizualizare aici)

Nu exista tarif pentru cazare si masa apartinator, deoarece nu exista in structura spitalului paturi/insotitor

  TARIFE- DIVERSE SERVICII MEDICALE LA CERERE  
     
     
     
NR.CRT. SERVICIUL PRETUL
1 SERVICII MEDICINA MUNCII 50,00
2    
3    
4 TEST BABES-PAPANICOLAU -LA CERERE 50,00
5 CERTIFICAT PRENUPTIAL-LA CERERE 20,00
6 SEDINTA DE MASAJ PENTRU PACIENTII NEINTERNATI 7,00
  CONSULT MEDIC SPECIALIST 50
7 CONSULT MEDIC PRIMAR 70,00
8 EX.RADIOLOGIC CRANIAN STANDARD 50,00
9 EX.RADIOLOGIC CRANIAN IN PROTECTIE SINUSURI ANTERIOARE ALE FETEI 50,00
10 EX. RADIOLOGIC PARTI SCHELET IN 2 PLANURI 50,00
11 RADIOGRAFIE DE MEMBRE -BRAT 50,00
12 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-COT 50,00
13 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-ANTEBRAT 50,00
14 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-PUMN 50,00
15 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-MANA 50,00
16 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-SOLD 50,00
17 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-COAPSE 50,00
18 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-GENUNCHI 50,00
19 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-GAMBA 50,00
20 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-GLEZNA 50,00
21 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-PICIOR 50,00
22 RADIOGRAFIE DE MEMBRE-CALCANEU 50,00
23 EX.RADIOLOGIC ARTICULATII SACRO-ILIACE 50,00
24 EX. RADIOLOGIC CENTURA SCAPULARA 30,00
25 EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA/SEGMENT 50,00
26 EX.RADIOLOGIC TORACE ANSAMBLU 50,00
27 EX.RADIOLOGIC TORACE OSOS (SAU PARTI)IN MAI MULTE PLANURI/ EX. RADIOLOGIC TORACE SI ORGANE TORACICE 50,00
28 EX.RADIOLOGIC VIZUALIZARE GENERALA A ABDOMENULUI NATIV 50,00
29 EX.RADIOLOGIC TRACT DIGESTIV SUPERIOR (INCLUSIV UNGHIUL DUODENOJEJUNAL)CU SUBSTANTA DE CONTRAST 100,00
30 EX. RADIOLOGIC TRACT DIGESTIV PANA LA REGIUNEA ILEO-CECALA ,CU SUBSTANTA DE CONTRAST 100,00
31 EX.RADIOLOGIC TRACT URINAR(UROGRAFIE MINUTALA)CU SUBSTANTA DE CONTRAST 250,00
32 CISTOGRAFIE DE REFLUX CU SUBSTANTA DE CONTRAST 250,00
33 PIELOGRAFIE 250,00
34 MAMOGRAFIE IN 2 PLANURI/PENTRU UN SAN 100,00
35 ECOGRAFIE GENERALA (ABDOMEN+PELVIS) 100,00
36 ECOGRAFIE DE ABDOMEN 50,00
37 ECOGRAFIE DE PELVIS 50,00
38 ECOGRAFIE TRANSVAGINALA/TRANSRECTALA 70,00
39 ECOGRAFIE DE VASE(VENE) 50,00
40 ECOGRAFIE DE VASE(ARTERE) 50,00
41 ECOCARDIOGRAFIE 50,00
42 ECOCARDIOGRAFIE+DOPPLER 100,00