Programarea online este in curs de testare!

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE

 

Lista afectiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi - PACHET DE BAZA_FSZ_B1  (vezi spz11)

Lista cazurilor rezolvate cu procedura chirurgicala - in spitalizare de zi - PACHET DE BAZA_FSZ_B2  (vezi spz22)

Lista serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi decontate asiguratilor prin tarif pe serviciu medical/vizita (zi) - PACHET DE BAZA_FSZ_B3  (vezi spz33)

PACHETUL DE BAZA - FOCG: DRG + CRONICI  (vezi spc44)

PACHETUL DE SERVICII SPITALIZARE DE ZI CU TARIFELE CORESPUNZATOARE PENTRU ANUL 2022 (vizualizare aici)

TARIFE ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CONFORM HG696/2021 (vizualizare aici)

TARIFE- DIVERSE SERVICII MEDICALE COPLATA (vizualizare aici

Nu exista tarif pentru cazare si masa apartinator, deoarece nu exista in structura spitalului paturi/insotitor