Programarea online este in curs de testare!

Telefon: 0247.306.773 

Condiții internare

În Spitalul Județean de Urgență  Alexandria se pot interna pacienti aparținand tuturor caselor de Asigurări de Sănătate in următoarele condiții (situații):

prin Unitatea Primire Urgențe - pentru urgențele medicale

 

-  cu bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist - prin BIROUL INTERNARI

-  cu bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist - prin Ambulatoriu

 

Asistenta medicala se acorda in regim de:

- spitalizare continua;

- spitalizare de zi.

  INTERNARE :

 •        actele necesare la internarea in spital sunt:

 1.   Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist

 2    Buletinul sau cartea de identitate

 3    Cardul de sănătate / Adeverință de înlocuire a cardului de sanatate

 4    Documente suplimentare pentru următoarele categorii

•       Angajați: Adeverința de la locul de muncă din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni  anterioare internării.                                         ț

•       Pensionari: C uponul de pensie (nu mai vechi de 3 luni)

•       Șomeri Adeverință / xerocopie după carnetul de șomaj

•       COasigura:Adeverință de coasigurat (copie xerox)

•       Copii sub 18 ani C ertificat de naştere (copie xerox)

•       Elevi / Studenți: Adeverinta de la liceu/facultate ( copie xerox)

•       Persoane cu handicap: certificat de încadrare în grad de handicap/cupon

•       Persoane fără venit și făra calitate de coasigurat

 Adeverință de la unitate fiscală / primărie nu are venit

 Chitanța privind plata asigurarii medicale