ANUNTURI >

 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

INFORMARE TRIMESTRIALA DE MEDIU Trimestrul IV-2018

INFORMARE TRIMESTRIALA DE MEDIU Trimestrul III-2018

INFORMARE TRIMESTRIALA DE MEDIU Trimestrul II-2018

INFORMARE TRIMESTRIALA DE MEDIU Trimestrul I-2018

 

PROGRAM MEDICI AMBULATORIU 2018

 

ANUNT PUBLIC 2018 - LICITATIE INCHIRIERE SPATII

 

INFORMARE TRIMESTRIALA DE MEDIU - Trimestrul IV 2017

INFORMARE TRIMESTRIALA DE MEDIU - Trimestrul III 2017

INFORMARE TRIMESTRIALA DE MEDIU - Trimestrul II 2017

 

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA

(vezi aici)

ANUNTURI ACHIZITII - LICITATII

Caiet de sarcini - Servicii de proiectare pentru lucrari de modernizare a CT din dotarea SJUA Alexandria prin prelucrarea echipamentelor existente in punctul termic nr. 6 (vizualizare aici)

Documentatie pentru atribuirea contractului in vederea achizitiei de servicii de imagistica medicala (CT) pentru pacientii internati in Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria:

       1. Fisa de date a achizitiei - Caiet de sarcini (vizualizare aici)

       2. Modele de formulare (vizualizare aici)

       3. Contract de servicii (vizualizare aici)

 

ANUNT LICITATIE- aparate cafea ( vizualizare aici )

ANUNT LICITATIE SPATII MEDICALE ( vizualizare aici )

 

ANUNTURI RUNOS

ANUNT ORGANIZARE CONCURS - FUNCTIA DE MANAGER SJUA

Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate I in cadrul Serviciului Financiar-contabilitate in data de 19.04.2016 (pentru informatii suplimentare vizualizare aici)

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 1 post asistent medical principal in cadrul Serviciului Managementul calitatii medicale, 6 posturi de ingrijitoare in cadrul SJUA (2 posturi) si Ambulatoriu-Policlinica (4 posturi) in data de 26.04.2016 ( vizualizare aici )

 

Concurs economist 13.01.2017 ( vizualizare aici )

       - Selectie dosare concurs 13.01.2017 (vizualizare aici )

      -  Rezultat proba scrisa 13.01.2017 (vizualizare aici )

      -  Rezultat concurs economist (vizualizare aici )

      -  Rezultat final concurs economist (vizualizare aici )

Concurs asistent medical 18.01.2017 (vizualizare aici )

        - Bibiliografie asistent laborator ( vizualizare aici )

        - Bibliografie asistent radiologie ( vizualizare aici )

        - Selectie dosare concurs 18.01.2017 ( vizualizare aici )

        - Barem corectare radiologie (vizualizare aici )

        -  Barem corectare laborator (vizualizare aici )

       -  Rezultate proba scrisa (vizualizare aici )

       -  Rezultate interviu concurs laborator/radiologie ( vizualizare aici )

       -  Rezultate finale concurs laborator/radiologie (vizualizare aici )

Concurs asistent medical 19.01.2017 (vizualizare aici )

      -  Rezultat proba scrisa 19.01.2017 (vizualizare aici )

      -  Rezultat interviu (vizualizare aici )

Concurs asistent medical 13.02.2017 (vizualizare aici )

       - Bibliografie concurs 13.02.2017 (vizualizare )

       - Selectie dosare concurs 13.02.2017 ( vizualizare aici )

      -  Rezultat proba scrisa 13.02.2017 ( vizualizare aici )

      -  Rezultat contestatii la concursul din  13.02.2017 (vizualizare aici )

      - Rezultat proba scrisa concurs 13.02.2017 (vizualizare aici )

      - Rezultat final concurs 13.02.2017 (vizualizare aici)

Concurs economist I A 23.03.2017 (vizualizare aici )

      - Bibliografie concurs economist I A din 23.03.2017 ( vizualizare aici )

      - Metodologie concurs economist I A din 23.03.2017 ( vizualizare aici )

      - Selectie dosare concurs 23.03.217 ( vizualizare aici )

      - Rezultat proba scrisa concurs economist ( vizualizare aici )

      - Rezultat interviu concurs economist 29.03.2017 ( vizualizare aici )

      - Rezultat final concurs economist ( vizualizare aici )

Concurs referent birou Achizitii din 30.03.2017 (vizualizare aici )

      - Metodologie concurs referent (vizualizare aici )

      - Bibliografie concurs referent (vizualizare aici )

Concurs medici viata medicala nr. 14/07.04.2017 (vizualizare aici )

Rezultat concurs medic neurologie ( vizualizare aici )

Concurs liftier/electromecanic din 22.05.2017 ( vizualizare aici )

      - Metodologie concurs liftier/electromecanic (vizualizare aici )

      - Tematica liftier/electromecanic ( vizualizare aici )

      - Selectie dosare (vizualizare aici )

      - Rezultat proba scrisa liftier/electromecanic ( vizualizare aici )

      - Rezultat interviu concurs liftier (vizualizare aici )

Anunt promovari 2017 (vizualizare aici )

Concurs economist II din data 24.05.2017 (vizualizare aici)

      - Metodologie concurs economist (vizualizare aici )

     - Selectie dosare concurs economist ( vizualizare aici )

      - Rezultat proba scrisa concurs economist (vizualizare aici )

     - Rezultat interviu concurs economist II ( vizualizare aici )

     - Rezultat final concurs economist II ( vizualizare aici )

Concurs economist debutant ( vizualizare aici )

      - Metodologie concurs economist (vizualizare aici )

      - Selectie dosare concurs economist (vizualizare aici )

      - Rezultat proba scrisa (vizualizare aici ) si barem corectare (vizualizare aici )

      - Rezultat interviu concurs economist (vizualizare aici )

     - Rezultat final concurs economist debutant (vizualizare aici )

Concurs asistenti medicali debutanti din 08.06.2017 (vizualizare aici )

     - Tematica (vizualizare aici ) si metodologie (vizualizare aici )

     - Selectie dosare concurs asistenti (vizualizare aici )

     - Rezultate proba scrisa concurs asistenti ( vizualizare aici )

     - Rezultat interviu concurs asistenti ( vizualizare aici )

     - Rezultat final concurs asistenti ( vizualizare aici )

 Metodologie concurs farmacist specialist si farmacist primar (vizualizare aici)

 Concurs infirmieri din data de 13.06.2017 (vizualizare aici )

     - ANUNT ( vizualizare aici )

     - Tematica (vizualizare aici ) si metodologie (vizualizare aici )

     - Selectie dosare concurs infirmieri/ingrijitoare ( vizualizare aici )

     - Barem corectare (vizualizare aici )

     - Rezultat proba scrisa (vizualizare aici )

     - Rezultat contestatie ( vizualizare aici )

     - Rezultat interviu concurs infirmiere/ingrijitoare ( vizualizare aici )

     - Rezultat final concurs infirmiere/ingrijitoare ( vizualizare aici )

 Concurs medici viata medicala nr. 21/26.05.2017 ( vizualizare aici )

 Concurs medici viata medicala nr. 24/16.06.2017 (vizualizare aici )

 Nota informativa concurs medici ATI ( vizualizare aici )

 Rezultat final concurs medic ATI (vizualizare aici )

 Concurs manager S.J.U.Alexandria din data de 16-21 august 2017 ( vizualizare aici )

 Rezultat selectie dosare concurs manager ( vizualizare aici )

 Grila de punctare a proiectului de management la concursul pt.functia de manager (vizualizare aici )

 Rezultat final concurs manager ( vizualizare aici )

 Concurs director medical S.J.U. Alexandria din data de 05.09.2017 (vizualizare aici )

     - Anunt concurs director medical S.J.U. Alexandria in Jurnalul National nr. 7244/10.08.2017 (vizulalizare aici)

Concurs medici viata medicala nr. 34/25.08.2017 ( vizualizare aici )

Concurs farmacist viata medicala nr.35/01.09.2017 ( vizualizare aici )

Rezultat final concurs farmacist primar ( vizualizare aici )

Concurs infirmieri si ingrijitoare din data de 09.10.2017 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs infirmieri si ingrijitoare din data de 09.10.2017 ( vizualizare aici )

- Selectie concurs infirmieri/ingrijitoare din data de 09.10.2017 ( vizualizare aici 

- Barem corectare infirmiere/ingrijitoare ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa ( vizualizare aici )

- Anunt interviu concurs infirmiere/ingrijitoare (vizualizare aici )

- Rezultat interviu pentru concursul din data de 09.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat contestatie ( vizualizare aici )

- Rezultat final infirmiere/ingrijitoare pentru concursul din 09.10.2017 (vizualizare aici )

ANUNT REFERITOR LA CONCURSUL INFIRMIERE/INGRIJITOARE DIN DATA DE 09.10.2017 (vizualizare aici )

Concurs asistent medical debutant din data de 11.10.2017 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical debutant din 11.10.2017 ( vizualizare aici )

- Tematica concurs asistent medical debutant din 11.10.2017 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent medical debutant 11.10.2017 ( vizualizare aici )

- Barem corectare asistent debutant din data de 11.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa ( vizualizare aici )

Concurs asistent medical/asistent social din 16.10.2017 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical/asistent social din 16.10.2017 ( vizualizare aici )

- Tematica-bibliografie concurs asistent medical/asistent social din 16.10.2017 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent medical/asistent social din 16.10.2017 ( vizualizare aici )

- Barem corectare asistent medical debutant (vizualizare aici )

- Barem corectare asistent medical principal (vizualizare aici )

- Barem corectare asistent medical social debutant (vizualizare aici )

- Rezultate proba scrisa concurs din data de 16.10.2017 (vizualizare aici )

- Rezultat contestatie ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu pentru concursul din data de 16.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs asistent medical/ asistent social din data de 16.10.2017 ( vizualizare aici )

ANUNT REFERITOR LA CONCURSUL ASISTENT MEDICAL/ASISTENT SOCIAL DIN DATA DE 16.10.2017 ( vizualizare aici )

Concurs director de ingrijiri SJU Alexandria din 17.10.2017 ( vizualizare aici )

- Bibliografie concurs director de ingrijiri SJU Alexandria din 17.10.2017 ( vizualizare aici )

Concurs economist debutant din 20.10.2017 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs economist debutant din 20.10.2017 ( vizualizare aici )

- Tematica concurs economist debutant din 20.10.2017 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs economist debutant din 20.10.2017 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs economist debutant din 20.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs economist debutant din 20.10.2017 ( vizualizare aici )

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE (vizualizare aici)

Concurs asistenti medicali din data de 23.10.2017 si metodologie concurs (vizualizare aici )

- Bibliografie concurs asistenti medicali din data de 23.10.2017 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistenti medicali din data de 23.10.2017 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs asistenti medicali din data de 23.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs asistenti din data de 23.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat contestatie concurs din data de 23.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs din data de 23.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs din data de 23.10.2017 ( vizualizare aici )

Concurs infirmiera/ingrijitoare/brancardier UPU Alexandria/CPU Videle din 25.10.2017 (vizualizare aici )

- Metodologie concurs infirmiera/ingrijitoare/brancardier din 25.10.2017 (vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs infirmiera/ingrijitoare/brancardier din 25.10.2017 (vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs infirmiera/ingrijitoare/brancardier UPU Alexandria/CPU Videle din 25.10.2017 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs infirmiera/ingrijitoare/brancardier UPU Alexandria/ CPU Videle din 25.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs infirmiera/ingrijitoare/brancardier UPU Alexandria/ CPU Videle din 25.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs din data de 25.10.2017 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs din data de 25.10.2017 ( vizualizare aici )

Concurs medici viata medicala nr. 40/06.10.2017 (vizualizare aici )

Concurs medici viata medicala nr. 47/ 24.11.2017 ( vizualizare aici )

Anunt examen de promovare grade/trepte profesionale din 20.12.2017 ( vizualizare aici )

Concurs infirmiere/brancardieri din 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs infirmiere/brancardieri din 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs infirmiere/brancardieri din 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs infirmiere/brancardieri din 22.01.2018 ( vizualizare aici )

ANUNT REFERITOR LA CONCURSUL INFIRMIERE/BRANCARDIERI DIN DATA DE 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs infirmiere din 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs brancardieri din 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs infirmiere/ brancardieri din 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat contestatie concurs din data de 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs din 22.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs din data de 22.01.2018 (vizualizare aici )

Concurs registrator medical/ muncitor necalificat din 23.01.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs registrator medical/muncitor necalificat din 23.01.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs registrator medical din 23.01.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs muncitor necalificat din 23.01.2018 ( vizualizare aici )

-  Selectie dosare concurs registrator medica/muncitor necalificat din 23.01.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs registrator medical-debutant din 23.01.2018 ( vizualizare )

- Barem corectare concurs muncitor necalificat din 23.01.2018 ( vizualizare )

- Rezultat proba scrisa concurs registrator medical/ muncitor necalificat din 23.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs registrator medical/ muncitor necalificat din 23.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs din data de 23.01.2018 ( vizualizare aici )

Concurs asistent medical principal/debutant din 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical principal/ debutant din 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Bibliografie concurs asistent medical principal/ debutant din 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent principal/ debutant din 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs asistent medical principal din 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs asistent medical debutant din 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs asist. med. principal/deb. din 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat contestatie concurs as. med princ. din data de 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat contestatie concurs as.med.deb. din data de 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs asist.med.deb./principal din data de 30.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs din data de 30.01.2018 ( vizualizare aici )

Concurs asistent medical/ infirmiera  UPU/CPU Videle din 31.01.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical/ infirmiera UPU/CPU Videle din 31.01.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs asistent medical/infirmiera UPU/CPU Videle din 31.01.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent medical/infirmiera UPU/CPU Videle din 31.01.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs asistent medical UPU/CPU din 31.01.2018 (vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs as.med. UPU/CPU din 31.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs asistent medical UPU/ CPU Videle din 31.01.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs din data de 31.01.2018 ( vizualizare aici )

Concurs asistent medical/ asistent social din 06.02.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical/ asistent social din 06.02.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs asistent social din 06.02.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs asistent medical debutant din 06.02.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent medical/ asistent social din 06.02.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs asistent medical deb./asistent social din 06.02.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs asistent medical deb./ asistent social din 06.02.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs din data de 06.02.2018 ( vizualizare aici )

Concurs electromecanic din 13.02.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs electromecanic din 13.02.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs electromecanic din 13.02.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs electromecanic din 13.02.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs electromecanic din 13.02.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs electromecanic din 13.02.2018 (vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs electromecanic din data de 13.02.2018 ( vizualizare aici )

-  Rezultat final concurs din data 13.02.2018 ( vizualizare aici )

Concurs economist debutant din 15.02.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs economist debutant din 15.02.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs economist debutant din 15.02.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs economist debutant din 15.02.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs economist debutant din 15.02.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs economist debutant din 15.02.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs economist debutant din 15.02.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs din data de 15.02.2018 ( vizualizare aici )

Concurs director ingrijiri SJU Alexandria din 02.03.2018 ( vizualizare aici )

- Bibliografie concurs director ingrijiri din 02.03.2018 ( vizualizare aici )

Concurs director medical SJU Alexandria din 06.03.2018 ( vizualizare aici )

- Bibliografie concurs director medical din 06.03.2018 ( vizualizare aici )

Concurs director financiar-contabil SJU Alexandria din 12.03.2018 ( vizualizare aici )

- Bibliografie concurs director financiar-contabil din 12.03.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs director financiar-contabil din 12.03.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs director financiar-contabil din 12.03.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs director financiar-contabil din data de 12.03.2018 (vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs director financiar- contabil din data de 12.03.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs director financiar- contabil din data de 12.03.2018 ( vizualizare aici )

Concurs asistent medical din data de 29.03.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical din data de 29.03.2018 ( vizualizare aici )

Concurs asistent medical debutant/ asistent medical din data de 04.04.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical debutant/asistent medical din data de 04.04.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica concurs asistent medical debutant/asistent medical din data de 04.04.2018 (vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent medical debutant/ asistent PL din 04.04.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs asistent medical PL din 04.04.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs asistent medical debutant din 04.04.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs asistent medical debutant/asistent medical PL din 04.04.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat contestatie ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs asistent medical debutant/asistent medical PL din 04.04.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs asistent medical debutant/asistent medical PL din 04.04.2018 ( vizualizare aici )

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE ( vizualizare aici )

Concurs medici viata medicala nr.14/06.04.2018 ( vizualizare aici )

Rezultat final concurs medic Cardiologie ( vizualizare aici )

Rezultat final concurs medic ATI ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs medic Oncologie ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs medic Dermatologie ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs medic Boli Infectioase ( vizualizare aici )

 Concurs economist I - Sef Birou Aprovizionare din 16.05.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs economist I- Sef Birou Aprovizionare din 16.05.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs economist I- Sef Birou Aprovizionare din 16.05.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs economist I- sef Birou Aprovizionare (vizualizare aici )

- Barem corectare concurs economist I- Sef Birou Aprovizionare ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs economist I- Sef Birou Aprovizionare ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs economist I - Sef Birou Aprovizionare (vizualizare aici )

- Rezultat final concurs economist I - Sef Birou Aprovizionare (vizualizare aici )

Concurs asistent medical principal radiologie din data de 22.05.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical principal radiologie din data de 22.05.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs asistent medical principal radiologie din data de 22.05.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent medical principal radiologie din data de 22.05.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs asistent medical principal radiologie din data de 22.05.2018 (vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs asistent medical principal radiologie din data de 22.05.2018 ( vizualizare aici )
- Rezultat final concurs asistent medical principal radiologie din data de 22.05.2018 ( vizualizare aici )

Concurs farmacist viata medicala nr.18/04.04.2018 ( vizualizare aici )

Anunt examen de promovare grade/trepte profesionale din 26.06.2018 ( vizualizare aici )

Rezultat selectie dosar promovare ( vizualizare aici )

Anunt examen de promovare grade/trepte profesionale din 12.07.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare examen de promovare grade/trepte profesionale din 12.07.2018 ( vizualizare aici )

- Borderou punctaj examen promovare din data de 12.07.2018 ( vizualizare aici )

Anunt examen de promovare grade/trepte profesionale din 16.07.2018vizualizare aici )

- Selectie dosare examen de promovare grade/trepte profesionale din 16.07.2018 ( vizualizare aici )

- Borderou punctaj examen promovare din data de 16.07.2018 ( vizualizare aici )

Concurs medici viata medicala nr.26/29.06.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs medici viata medicala nr.26/29.06.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs medici viata medicala nr.26/29.06.2018 ( vizualizare aici )

Concurs director ingrijiri SJU Alexandria din 23.07.2018 ( vizualizare aici )

Concurs director medical SJU Alexandria din 24.07.2018 ( vizualizare aici )

Concurs sofer II - Medicina Legala din 07.08.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs sofer II- Medicina Legala din 07.08.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs sofer II- Medicina Legala din 07.08.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs sofer II - Medicina Legala din 07.08.2018 (vizualizare aici)

- Barem corectare concurs sofer II- Medicina Legala din 07.08.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs sofer II- Medicina Legala din 07.08.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs sofer II- Medicina Legala din 07.08.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs sofer II - Medicina legala din 07.08.2018 ( vizualizare aici )

Concurs asistent medical principal radiologie din data de 08.08.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical principal radiologie din data de 08.08.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs asistent medical principal radiologie din data de 08.08.2018 ( vizualizare aici )

Concurs infirmiere debutant din data de 09.08.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs infirmiere debutant din data de 09.08.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs infirmiere debutant din data de 09.08.2018 ( vizualizare aici )
- Selectie dosare concurs infirmiere debutant din data de 09.08.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs infirmiere debutant din data de 09.08.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs infirmiere debutant din data de 09.08.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs infirmiere debutant din data de 09.08.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs infirmiere debutant din data de 09.08.2018 ( vizualizare aici )

Concurs director ingrijiri SJU Alexandria din 19.09.2018 ( vizualizare aici )

-Tematica si  bibliografie concurs director ingrijiri din 19.09.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs director ingrijiri SJU Alexandria din 19.09.2018 ( vizualizare aici )

- Barem de corectare concurs director ingrijiri SJU Alexandria din 19.09.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs director ingrijiri SJU Alexandria din 19.09.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs director ingrijiri SJU Alexandria din 19.09.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs director ingrijiri SJU Alexandria din 19.09.2018 ( vizualizare aici )

Concurs director medical SJU Alexandria din 20.09.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si  bibliografie concurs director medical din 20.09.2018 ( vizualizare aici )

Concurs muncitori II- bucatari din data de 16.10.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs muncitori II- bucatari din data de 16.10.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs muncitori II- bucatari din data de 16.10.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs muncitori II- bucatari din data de 16.10.2018 ( vizualizare aici )

- Barem de corectare concurs muncitori II - bucatari din data de 16.10.2018 (vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs muncitori II - bucatari din data de 16.10.2018 (vizualizare aici)

- Rezultat interviu concurs muncitori II - bucatari din data de 16.10.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat final concurs muncitori II - bucatari din data de 16.10.2018 ( vizualizare aici )

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE ( vizualizare aici )

- Concurs infirmiera / infirmiere debutant din data de 19.11.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs infirmiera / infirmiere debutant din data de 19.11.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs infirmiera / infirmiere debutant din data de 19.11.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs infirmiera/infirmiere debutant din data de 19.11.2018 ( vizualizare aici )

- Barem corectare concurs infirmiera/infirmiere debutant din data de 19.11.2018 (vizualizare aici)

- Rezultat proba scrisa concurs infirmiera/infirmiere debutant din data de 19.11.2018 ( vizualizeaza aici )

- Rezultat interviu concurs infirmiera/infirmiere debutant din data de 19.11.2018 (vizualizeaza aici )

- Rezultat final concurs infirmiera/infirmiere debutant din data de 19.11.2018 ( vizualizare aici )

- Concurs asistent medical principal PL Medicina Legala din data de 22.11.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent medical principal PL Medicina Legala din data de 22.11.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs asistent medical principal PL Medicina Legala din data de 22.11.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent medical principal PL Medicina Legala din data de 22.11.2018 (vizualizare aici)

- Barem corectare concurs asistent medical principal PL Medicina Legala din data de 22.11.2018 (vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs asistent medical principal PL Medicina Legala din data de 22.11.2018 ( vizualizare aici )

Concurs medici viata medicala nr.45/09.11.2018 ( vizualizare aici )

Concurs farmacist viata medicala nr.46/16.11.2018 ( vizualizare aici )

Anunt examen de promovare grade/trepte profesionale din 04.12.2018 ( vizualizare aici )

- Borderou selectie dosare examen promovare din data de 04.12.2018 ( vizualizare aici )

- Borderou punctaj examen promovare din data de 04.12.2018 ( vizualizare aici )

- Concurs asistent PL / brancardieri UPU Alexandria / CPU Videle din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs asistent PL / brancardieri UPU Alexandria / CPU Videle din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs asistent PL / brancardieri UPU Alexandria / CPU Videle din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs asistent PL / brancardieri UPU Alexandria / CPU Videle din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Barem de corectare concurs asistent PL din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Barem de corectare concurs brancardieri UPU Alexandria/ CPU Videle din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs asistent PL / brancardieri UPU Alexandria / CPU Videle din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat contestatie concurs brancardieri UPU Alexandria/ CPU Videle din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat interviu concurs  asistenti PL/ brancardieri UPU Alexandria/CPU Videle  din 19.12.2018 (vizualizare aici)

- Rezultat final concurs  asistenti PL/ brancardieri UPU Alexandria/CPU Videle  din 19.12.2018 ( vizualizare aici )

- Concurs  economist II- Achizitii Publice din 20.12.2018 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs economist II- Achizitii Publice din 20.12.2018 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs economist II- Achizitii Publice din 20.12.2018 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs economist II- Achizitii Publice din 20.12.2018 ( vizualizare aici )

- Barem de corectare concurs economist II- Achizitii Publice din 20.12.2018 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa  concurs economist II- Achizitii Publice din 20.12.2018 ( vizualizare aici )

- Concurs muncitor I sudor/instalator din data de 07.01.2019 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs muncitor I sudor/instalator din data de 07.01.2019  ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs muncitor I sudor/instalator din data de 07.01.2019 ( vizualizare aici )

- Selectie dosare concurs muncitor I sudor/instalator din data de 07.01.2019 ( vizualizare aici )

- Barem de corectare concurs muncitor I sudor/instalator din data de 07.01.2019 ( vizualizare aici )

- Rezultat proba scrisa concurs muncitor I sudor/instalator din data de 07.01.2019 ( vizualizare aici )

Concurs medici viata medicala nr.50/14.12.2018 ( vizualizare aici )

- Concurs  economist II- Achizitii Publice din 01.02.2019 ( vizualizare aici )

- Metodologie concurs economist II- Achizitii Publice din 01.02.2019 ( vizualizare aici )

- Tematica si bibliografie concurs economist II- Achizitii Publice din 01.02.2019 ( vizualizare aici )