EXTERNAREA PACIENTILOR

INFORMATII  PRIVIND  EXTERNAREA  PACIENTILOR

In functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicata de regula pacientului cu cu cel pufin 12 ore inainte de externare sau , in cazuri exceptionale, in dimineata zilei externarii. Medicul curant completeaza Biletul de externare si      Scrisoarea  medicala .

Biletul de externare si Scrisoarea medicala vor fi completate in doua exemplare, un exemplar se ataseaza la Foaia de observatie iar celalalt se inmaneaza pacientului. Pacientul le va depune la medicul de familie.

Medicul curant va stabili si consemna in Biletul de externare si Scrisoarea medicala urmatoarele:

                     diagnosticul de externare

                     starea pacientului la externare

                     tratamentul medical pe care sa-1 urmeze

                     indicatii privind regimul alimentar si de viata

                     data controlului medical

                     numarul de zile de concediu medical

In cazul externarii pacientului la cerere, i se explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.

Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.

Pentru pacientii minori, pacientii cu dificultati de comunicare si intelegere, pacientii  nedeplasabili sau pacientii cu afectiuni grave, asistenta sefa/ asistenta de salon va instiinta telefonic familia privind externarea sau transferul pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare :

                     Bilet de externare

                     Scrisoare medicala

                     Certificat de concediu medical (dupa caz)

                     Adeverinta medicala (dupa caz)

                     Reteta medicala

                     Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite

Medicul curant completeaza toate documentele privind externarea pacientului, le semneaza si parafeaza iar medicul sef de Sectie/ Compartiment verifica completarea integrala si corecta dupa care contrasemneaza si parafeaza documentele de externare.

La externarea ,pacientul care a beneficiat de servicii de spitalizare continua are obligatia de  a achita coplata.

Nivelul coplatii este de 10 lei/episod de spitalizare, indiferent de durata de spitalizare sau de diagnosticul care a impus internarea.

Coplata se aplica pentru internarile continue, cu exceptia urgentelor si a categoriilor de asigurati care beneficiaza, potrivit legii, de scutire de coplata.

Potrivit art. 213' din Legea nr. 95/2006 , privind reforma in domeniul sanatatii, modificata si completata , urmatoarele categorii de asigurati sunt scutite de la coplata:

a)                   copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;

b)                  bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

c)                   pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 740 lei/luna.

d)                  toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.

Incasarea sumelor reprezentand coplata se va efectua in zilele lucratoare prin casieria unitatii, iar in zilele nelucratoare prin intermediul personalului de la biroul de internari.